Rolling Stones & Cía terán 95 anos…

… para explotar os seus dereitos de autor dos 50 anos actuais para obras musicais ata os 95.

Nos EE.UU., a Copyright Term Extension Act (CTEA) de 1998 tamén coñecida como Sonny Bono Copyright Term Extension Act, Sonny Bono Act ou tamén como Mickey Mouse Protection Act estendeu os prazos de copyright durante 20 anos. Antes da Acta (baixo a Copyright Act of 1976), o copyright duraba toda a vida do autor máis 50 anos, ou 75 anos para unha obra de corporate authorship; a Acta estendeu estes prazos durante a vida do autor máis 70 anos e para obras de corporate authorship durante 120 anos trala creación ou 95 anos trala publicación, independentemente da anterioridade do punto final creativo. A Acta tamén afectou aos prazos de copyright para obras con copyright anteriores ao 1 de xaneiro de 1978, incrementando tamén o seu prazo de protección durante 20 anos, ata un total de 95 anos desde a publicación.

Souben que agora é a Unión Europea quen iguala significativamente estas cifras “para fecilidade dos dinasourios” da música europea como The Beatles, Rolling Stones, Elton John, etc. Compárao con este cadro resumo da vixencia do copyright nos EE.UU.

De acordo co Convenio de Berna de 1979, os estados que o aceptaron se compromentían a prover protección de copyright por un prazo mínimo da vida do autor máis 50 anos, pero se lles permitía ampliar este prazo. Seguindo a Directive on harmonising the term of copyright protection de 1993, os estados membros da Unión Europea implementaron unha protección para un prazo que comprendía a vida do autor máis 70 anos.

Agora, o termo copyright para gravacións musicais hanse estender ata os 95 anos dende a súa primeira publicación ou reprodución segundo sinala a lexislación aprobada o pasado xoves 12 de febreiro de 2009 polo Comité de Asuntos Legais da UE.

A medida aínda necesita de ser sometida á votación en sesión plenaria do Parlamento Europeo que deberá acontecer o 11 de Marzo. A decisión final está, con todo, nas mans do Consello de Ministros da Unión Europea. Isto significa que daquí ata aló o texto final aínda pode estar suxeito a varias modificacións unha vez que nin todos os Estados membros son favorables a un prazo de protección equivalente a 95 anos. Loxicamente os do sector audiovisual tamén queren este mesmo prazo.

O dominio público adía a incorporación destas obras nun claro prexuizo para o resto da Humanidade

asennadas

Os comentarios están pechados.