EzWeb, plataforma web para SOA

EzWeb é unha plataforma Web estándar e aberta que permite ao usuario construír a súa propia contorna de traballo mediante a selección, configuración, combinación e interconexión de aplicacións dispoñibles, para formar unha nova aplicación distribuible.

EzWeb non é só un catálogo de gadgets como os que poden ofrecer Yahoo! Widgets, Google… Usando e mellorando este concepto, a principal innovación de EzWeb reside en que permite ao usuario final interconectar estas miniaplicacións, de forma que a información producida por unha delas pode ser utilizada por unha ou máis das outras. Todo iso utilizando un modelo de desenvolvemento totalmente intuitivo.

As vantaxes son sorprendentes: a persoa adquire a capacidade de deseñar de forma extremadamente sinxela e flexible a súa propia interfaz Web para xestionar, por exemplo, o seu propio fogar dixital; as PEMES poden desenvolver contornas de operación a medida sen necesidade de investir na custosa integración e adaptación de aplicacións comerciais; e as grandes empresas adquirirán unha gran vantaxe competitiva mediante un sistema que lles permite automatizar os procesos, dotalos dunha enorme flexibilidade e optimizar o tempo de chegada ao mercado.

O proxecto EzWeb céntrase no desenvolvemento de tecnoloxías a empregar no desenvolvemento da capa de acceso web (front-end layer) aos servizos sobre Arquitecturas Orientadas a Servizos (SOAService Oriented Architecture).

A funcionalidade da Plataforma EzWeb distribúese en tres módulos principais: A miña Contorna, O meu Catálogo e As miñas Conexións. Poderás acceder a cada un deles a través das correspondentes pestanas situadas na esquina superior dereita da interfaz. Esta sección da interfaz sempre estará visible, de maneira que permite cambiar doadamente de módulo en calquera momento.

O sitio sipón de abundante documentación tanto para quen vaia usalo como para desenvolvemento alén de videos e zona de descarga. Tes máis información no seu portal e en Telefónica I+D.

asennadas

Os comentarios están pechados.