e-Ubicuidade

Tan só é unha divagación ou a constatación dun feito. Onte engadín á miña rede de contactos a unha persoa. Comecei respostando persoalmente un correo-e seu mandado a unha lista, logo completei unha vCard cos datos completos que me deu na súa resposta. Por simple curiosidade busqueino na rede profesional que máis emprego, LinkedIn, pero tamén o fago na Xing. Si, alí estaba e convídoo a formar parte dos meus contactos, tanto nunha como na outra. Ao pouco, case sen querer, atópoo noutra rede e así por diante.

Si, é ben sabido que en informática pódese facer unha mesma tarefa de diversos xeitos, comunicarte por diversas canles. A estas alturas, o desonvelmento das TIC ofrécenos unha ampla colección de posibilidades. Máis aló do ámbito privado, onde moitas veces padecemos a síndrome de Diógenes, é común sermos onmipresentes, por así dicilo. Estamos en Twitter, tamén en Lareta, en Picassa, tamén en Flickr, en Facebook, tamén en Tuenti, e así ad infinitum!

Propoño un novo nome a esta case omnipresenza: e-Ubicuidade 🙂
asennadastegnix_limpo_fdo_transparentemoi-pequeno

Os comentarios están pechados.