Declaración da Haia (Digital Standards Organization)

Declaración da Haia

Adoptada e proclamada pola asemblea fundadora da Organización para os Estándares Dixitais (Digital Standards Organizationses, pt-) na cidade da Haia, o día 21 de Maio 2008.

Considerando que fai case 60 anos a Declaración Universal dos Dereitos Humanos estableceu como leis internacionais as seguintes liberdades e dereitos:

  1. O dereito a non ser discriminado fronte a lei ou goberno (Artigo 2, Artigo 7).
  2. O dereito a circular libremente dentro das fronteiras do seu Estado (Artigo 13.1).
  3. O dereito a partircipar no goberno do seu país (Artigo 21.1).
  4. O dereito ao acceso igualitario á función pública (Articulo 21.2).

Considerando que estes dereitos e liberdades son hoxe aceptados por todo goberno democrático e outorgados polas constitucións da maioría dos estados;

Considerando que todos os países diríxense, aínda que con diferentes velocidades e puntos de partida, cara a unha sociedade na que a plena e efectiva participación en goberno e sociedade, así como o acceso aos servizos públicos, a educación e as oportunidades, son cada día máis dependentes do acceso ás comunicacións electrónicas globais;

Considerando, máis especificamente, que

  • Servizos, recursos e información gobernamentais provense cada día máis de forma electrónica no canto de fisicamente;
  • A liberdade de opinión e asociación exércense cada vez máis de forma electrónica no canto de presencialmente;
  • Internet e o Web representan unha vía sen precedentes cara á paridade de oportunidades e educación para todas as persoas do mundo;

Considerando que, cumprindo unha transición cara a unha sociedade dixital, os beneficios do Internet así como os nosos dereitos humanos duramente conquistados, poderán ser garantidos unicamente asegurando un acceso económico e ecuánime a unha rede global que conserve a súa abertura;

Considerando o papel único que os estándares abertos e libres poden xogar asegurando este resultado, promovendo competencia e innovación, baixando os prezos e aumentando as opcións;

Considerando que os gobernos, a través do seu exemplo e as súas adquisicións, están na condición de asegurar que todas as persoas teñan acceso aos beneficios que só os estándares dixitais abertos e libres poden providenciar;

Considerado que estes beneficios son de particular importancia para os pobos economicamente, socialmente e xeograficamente desfavorecidos do mundo;

Considerado que hai cada día máis concordia nos atributos dun estándar libre e aberto;

Rogámoslle a todos os gobernos que:

  1. Adquiran unicamente tecnoloxía da información que implemente estándares libres e abertos;
  2. Providencien servizos de goberno electrónico unicamente a través de estándares libres e abertos;
  3. Usen unicamente estándares libres e abertos nas súas propias actividades.

Fonte: Manuel Xosé Lemos

asennadas

Os comentarios están pechados.