Brasil adopta ODF como estándar nos documentos oficiais

Os principais órganos, bancos oficiais e empresas estatais de procesamento de datos federais, asinaron un “Protocolo de Intención para a Adopción do Open Document Format – ODF“. Asemade a entidade tamén fai pública a súa protesta contra a decisión da ISO de aceptar como estándar para a mesma finalidade a outro formato ademais do ODF, nomeadamente o OOXML.

O anuncio sobre a intención de adoptar o estándar ODF, como formato de documento público do goberno brasileiro obrigará aos demais órganos, non asinantes deste documento, dentro do espírito da “interoperabilidade” a mudaren os seus procedementos para asegurar a publicación e tamén a lectura de documentos oficiais neste formato estándar.

Máis neste artigo de Claudio para o BrOffice.org.

asennadas

Os comentarios están pechados.