Europa vota contra a liberdade en Internet

Non ofrece dúbida algunha que as novas tecnoloxías e sobre todo a regulación das tecnoloxías da información e comunicación (TICs) son o campo de batalla sobre o que se libra a loita polos dereitos civís. O que esta sucedendo no Parlamento Europeo é un claro exemplo, xa que unha noticia difundida os primeiros días de xullo de 2008, fixo saltar todas as alarmas. Ao parecer, no paquete de medidas para regular as telecomunicacións na Unión Europea (TELECOM), cuxa tramitación acaba de iniciarse, están incluídas unha serie de emendas que de aprobarse suporían un recorte das liberdades civís da cidadanía.

O vindeiro mércores 24 de setembro de 2008 hanse votar as enmendas torpedo que a clase política europea quere aprobar para posuir legalmente o control da rede.

Pedro Martínez García, Fiscal da Comunidade de Madrí, escribe na Asociación de Internautas sobre este crucial tema.

Os comentarios están pechados.