Google e IBM une forzas en Cloud Computing

Google e IBM cren que o modelo de distribución de software no século XXI é o Cloud Computing, termo comentado neste artigo en AGNIX. As previsibles alianzas estratéxicas dan comezo para tomar posicións neste mercado emerxente. Os xigantes Google e IBM xa están nesta fase. Fonte. asennadas